Witam na mojej stronie

Serwis ten jest poświęcony mojej pracy - rehabilitacji funkcjonalnej Pacjentów z dolegliwościami bólowymi, jak również po urazach i operacjach narządu ruchu.

 

Physiotherapy Halesowen

Moja praca...

Prowadzona przeze mnie terapia opiera się na pracy z Chorym przy wykorzystaniu najnowocześniejszych i najskuteczniejszych metod fizjoterapeutycznych stosowanych obecnie na całym świecie.
Podczas pierwszej wizyty, po zebraniu obszernego wywiadu i przeprowadzeniu testów klinicznych, ustalam optymalną strategię terapii.

Zapraszam! Już czas zadbać o swoje zdrowie!

Czym się zajmuję?

 • kompleksową rehabilitacją po zabiegach ortopedycznych,
 • rehabilitacją w zespołach bólowych kręgosłupa, a także ich profilaktyką,
 • przywróceniem optymalnej sprawności fizycznej po urazach (złamania, zwichnięcia, skręcenia itp.),
 • rehabilitacją w jednostkach neurologicznych,
 • rehabilitacją w bólach i dysfunkcjach stawów obwodowych,
 • kompleksową terapią przeciwobrzękową.

O mnie:

Michał Bielawski - magister fizjoterapii

 • Absolwent Akademii Medycznej II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii w Warszawie.
 • Certyfikowany terapeuta manualny metody Kaltenborna-Evjentha, terapeuta PNF (level 4) oraz Kinesiotapingu. Dyplomowany terapeuta z zakresu Integracji Strukturalnej w oparciu o łańcuchy mięśniowo powięziowe oraz specjalista koncepcji N.A.P.
 • Uczestnik wielu szkoleń i sympozjów z zakresu rehabilitacji ruchowej.
 • Doświadczenie zdobyte w znanych ośrodkach rehabilitacyjnych w Polsce.
 • Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym II Wydział Lekarski.

Swoim Pacjentom pomagam już od 2004 roku, a prywatną działalność gospodarczą z zakresu fizjoterapii prowadzę od 2007 roku.
Fizjoterapia jest nie tylko zawodem, ale też pewnym powołaniem, dlatego wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia. Jednakże najważniejszym aspektem jest mądre i umiejętne wykorzystanie nabytych umiejętności podczas pracy z Pacjentem.

W życiu prywatnym miłośnik motoryzacji, oryginalnej kuchni oraz fan nurkowania.

O fizjoterapii...


Drodzy pacjenci, w związku z dużymi zmianami prawnymi i powołaniem pełnoprawnego zawodu medycznego, jakim jest Fizjoterapia, polecam stronę Fizjoterapii Polskiej, na której są wszystkie najnowsze informacje.
Obecnie jesteśmy na etapie rejestrowania się do Polskiej Izby Fizjoterapeutycznej, która wszystkim zweryfikowanym Fizjoterapeutom nada numer prawa wykonywania zawodu.
Mam ogromną nadzieję, że wszelakie trudy związane z rejestracją naszego zawodu przyczynią się do podniesienia standardu usług fizjoterapeutycznych w Polsce oraz definitywnie wyeliminują osoby podszywające się pod nasz zawód.


Fizjoterapia

Fizjoterapia jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją ruchową". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.Celem fizjoterapii jest zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej.

Historia fizjoterapii

Już Konfucjusz (IV w. p.n.e.) w swym systemie filozoficznym zwrócił uwagę na związek między odpowiednim ułożeniem ciała a uzyskiwanymi efektami profilaktycznymi i leczniczymi. Także starohinduska joga widziała w ćwiczeniach gimnastycznych i oddechowych środek do osiągnięcia równowagi psychofizycznej i lepszej wydolności organizmu. W Europie jako pierwszy, grecki lekarz Hipokrates (V/IV w. p.n.e.) zalecał gimnastykę obok codziennej higieny i prawidłowej diety. Inny grecki lekarz Asklepiades z Bitynii (ok. 128-56 p.n.e.), w terapii stosował masaże i kąpiele. W starożytnym Rzymie Galen pisał o wpływie gimnastyki na rozwój ciała. Opisał i usystematyzował wady postawy.

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej, a także zdolności do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk, a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa to usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej - fizjoterapeuta - stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

Model rehabilitacji

 • Powszechność - każdy ma prawo do rehabilitacji, niezależnie od rozpoznania, wieku i rokowania.
 • Wczesność (zapoczątkowania) - powinna być rozpoczęta jak najwcześniej.
 • Kompleksowość - działanie prowadzone przez zespół specjalistów kierowane na wszystkie sfery pacjenta (fizyczne, psychiczne, duchowe, zachowania społeczne itd.) przy użyciu wielu terapii i technik.
 • Ciągłość - rehabilitacja jest procesem ciągłym, rozpoczęty proces rehabilitacji jest kontynuowany do końca.

Źródło: pl.wikipedia.org

Metody leczenia


logo omtKaltenborn-Evjenth
Terapeuta na podstawie szczegółowego badania wykonanego według ściśle określonego schematu dokonuje oceny biomechanicznej oraz funkcjonalnej pacjenta. Ponieważ ortopedyczne dysfunkcje narządu ruchu będące wynikiem przeciążenia, urazów, mikro urazów bądź zapalenia często obejmują wiele różnych tkanek, to przede wszystkim należy przeprowadzić szczegółową analizę dolegliwości pacjenta (bólu). Dysfunkcja może dotyczyć stawu, nerwu lub mięśnia albo wszystkich tych tkanek jednocześnie. W tym celu, aby nie przeoczyć podczas badania żadnej oceny, poleca się postępowanie według schematycznie ułożonej kolejności z wykorzystaniem wielu precyzyjnych, manualnych testów różnicowych. Wynik całego badania warunkuje podjęcie odpowiedniego leczenia. W zależności od rodzaju dysfunkcji stosuje się różne sposoby terapii.

Źródło: www.terapiamanualna.net.pl


logo pnfPNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe).
PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Jakże często zapominamy o tym w naszej codziennej praktyce. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym przypadku rolę doradczą. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

Źródło: www.fizjoterapia.pl


logo omiCyriax
Termin "Medycyna Ortopedyczna" pochodzi od Dr J. Cyriaxa. To on poświęcił całe swoje życie, tworząc metodę diagnostyczną, którą przez swoją prostotę możemy uznać za genialną. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskujemy kompletną informację na temat badanego pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie "wzorców klinicznych". "Wzorzec kliniczny" jest szczególnym zachowaniem się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie, sprawne i korzystne ekonomicznie leczenie.
Różnicowanie można przeprowadzić przez szczegółowy wywiad i badanie funkcjonalne, a dokładną lokalizację podrażnionych struktur można poznać albo przez obecność objawów lokalizujących, albo przez palpację. W tak łatwy sposób można przejść do diagnozy takiej jak zapalenie ścięgna m. supraspinatus leżące na przyczepie i dokładniej na włóknach powierzchownych. Wówczas możemy mówić o szczegółowej diagnozie. Tylko wtedy możliwe jest precyzyjne leczenie, które daje maksimum skuteczności przy minimum terapii.

Źródło: www.cyriax.plIntegracja Strukturalna w oparciu o łańcuchy mięśniowo powięziowe wg Johna Smitha
Integracja jest terapią skupiającą swoje działanie na tkance łącznej. Intencją terapeuty jest jednak zniesienie napięć na wielu poziomach ciała. Najnowszy sposób pojmowania ciała opiera się na tensegracyjnej mapie mięśniowo-powięziowej. Jest to zbiór zależności i oddziaływania na siebie poszczególnych części ciała, w której jedna warstwa jest zależna od drugiej. Praca w tak szerokim kontekście pozwala terapeucie docierać do głębokich części ciała poprzez działanie na powierzchni. Uzyskanie harmonii na wielu poziomach wpływa na lepsze odprowadzanie produktów przemiany materii, odżywienie tkanki, uwolnienie od napięć i zwiększenie ruchomości stawów.

Integracja Strukturalna ma zastosowanie w:

 • przewlekłych i ostrych stanach bólowych
 • bólach zwyrodnieniowych
 • napięciowych bólach głowy
 • migrenach
 • zaburzeniach równowagi
 • stanach po urazach
 • stanach po operacjach
 • po zabiegach ortodontycznych

Źródło: rehabilitacjawroclaw.eu/

logo napTerapia manualna N.A.P.
N.A.P. – Neuromuscular (Arthro)skelettal Plasticity (Nerwowo mięśniowa i stawowo szkieletowa plastyczność).
N.A.P. łączy koncepcję tradycyjnej terapii manualnej, zajmującej się biomechaniką stawów i neurodynamiką tkanek z neurofizjologiczną wiedzą. N.A.P. jest integracją nerwowo - ortopedycznej koncepcji terapii manualmej stosowanej w neurologii, ortopedii i traumatologii. Celem terapii jest zapobieganie i eliminowanie zaburzeń strukturalnych spowodowanych między innymi przez nieprawidłowy tryb życia. Analiza ruchu jest podstawą N.A.P., co umożliwia pacjentowi i jego rodzinie eliminowanie ograniczeń na poziomie strukturalnym i funkcjonalnym.
N.A.P. zakłada holistyczne podejście do programu leczenia dysfunkcji w odniesieniu do całego ciała pacjenta np. pozycja stawu skroniowo- żuchwowego oraz głowy i kręgosłupa szyjnego wpływają zarówno na statykę jak i dynamikę reszty ciała. Minimalne zmiany pozycji głowy wpływają na system równowagi, co prowadzi do natychmiastowej adaptacji całego ciała, a w efekcie może spowodować długoterminowe, negatywne strukturalne zmiany (degeneracja i niestabilność kręgosłupa, degeneracja dysku, zapalenie stawu, zwyrodnienia, szum w uszach, zawroty głowy, migrena, bóle głowy). Urazy różnych rejonów ciała także mają wpływ na cały aparat ruchu i muszą być poddane leczeniu strukturalnemu i funkcjonalnemu np. zwichnięcia barku, uszkodzenia torebki stawowej i więzadeł, skrzywienia, złamania . Pacjenci po urazach mózgu, rdzenia kręgowego, a także ludzie cierpiący na choroby przewlekłe, infekcje centralnego systemu nerwowego, u których zmiany zachodzą nie tylko w układzie nerwowym, ale także zmienia się struktura systemu mięśniowo – szkieletowego, są w efekcie narażeni na osłabienie mięśni, unieruchomienie, sztywność, zrosty okołotorebkowe i w efekcie na przykurcz. Rozwiązywanie zmian patologicznych w narządzie ruchu i układzie nerwowym to główne zagadnienie jakim zajmuje się N.A.P.

Źródło: www.topschool-pnf.pl


logo mckMcKenzie
Metoda McKenziego powstała w trakcie pracy nowozelandzkiego fizjoterapeuty Robina McKenzie w latach pięćdziesiątych. Od rozpoczęcia praktyki w 1953 w Wellington zainteresował się on szczególnie leczeniem bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Swoje badania i praktykę kontynuował w klinikach Cyriaxa, Stoddarda, Maitlanda, Maigne'a oraz Kaltenborna. Rozwijał i doskonalił swój system przez lata eksperymentów klinicznych z tysiącami pacjentów cierpiących na ostre bóle kręgosłupa i pokrewne symptomy.
W początkowych latach praktyki Robin McKenzie odkrył, że pacjenci z pewnymi określonymi symptomami odczuwają natychmiastową ulgę po wykonaniu serii specyficznych ruchów, a w niektórych przypadkach również po przyjęciu pewnych statycznych pozycji ciała.
Istotą metody McKenziego jest to, że oferuje ona wielu pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z bólem. W przypadku niektórych pacjentów ingerencja czy mobilizacja ze strony terapeuty jest konieczna, lecz, jak podkreśla McKenzie, nie powinna być stosowana wobec całej populacji cierpiących na bóle odcinka lędźwiowego, gdy tak naprawdę potrzebna jest tylko niektórym z nich.
Filozofia samowystarczalności czy też samodzielności pacjenta w radzeniu sobie ze swoim problemem stanowi podstawę metody McKenziego. Techniki terapeutyczne są istotną częścią leczenia w niektórych przypadkach i jako takie są prezentowane w pełnym zakresie w trakcie kursu. Jednakże najważniejszym aspektem procesu leczenia jest maksymalizacja efektu autoterapii pacjenta.

Źródło: mckenzie.pl


logo ktKinesiotaping
Kinesiotaping - nowe narzędzie w pracy fizjoterapeuty.

Jak działa kinesiotaping?

 • zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry i mięśni
 • usuwa zastoje i obrzęki limfatyczne
 • wspomaga pracę mięśni
 • koryguje niewłaściwą pozycje stawu

Wpływ na funkcje mięśni

 • redukcja zmęczenia mięśni
 • poprawa funkcji mięśni nadmiernie rozciągniętych
 • zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśniowego
 • zwiększenie zakresu ruchu
 • usunięcie bólu

Wpływ na funkcje układu limfatycznego

 • usprawnienie krążenia krwi i chłonki
 • zmniejszenie zastojów tkankowych
 • zmniejszenie stanów zapalnych
 • otwarcie drenażu limfatycznego pod skórą
 • zmniejszenia nienaturalnego czucia skóry i mięśni

Wpływ na funkcje stawów

 • zmniejsza niewłaściwe ustawienie spowodowane dysbalansem mięśniowym
 • zwiększa zakres ruchu
 • zmniejsza odczucia bólowe
 • normalizuje napięcie mięśniowe i powięziowe

Dodatkowo

 • wpływa na endogenny system znieczulenia

Źródło: www.kinesiotaping.pl


Gdzie przyjmuję

Z pomocą do Państwa dojeżdżam na terenie Warszawy. W zależności od diagnozy i jednostki chorobowej wykorzystuję własne stoły terapeutyczne.

Tel.: (+48) 503 194 384   email: kontakt@fizjopomoc.pl

Cennik usług

Cena jednej wizyty terapeutycznej wynosi 120 PLN razem z dojazdem. Przy ustaleniu większej ilości zabiegów istnieje możliwość negocjacji cen.
Na wszystkie zabiegi wystawiam faktury zwolnione z podatku VAT.

Kontakt

 

 

Ciesz się zdrowiem razem ze swoją rodziną :)