Skip to main content

Kontakt:

Proszę wprowadzić imię i nazwisko.
Wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail.
Niepoprawny numer. Wprowadź numer ponownie.Wybierz jedną z opcji
Nieprawidłowe dane
Invalid Input
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
(*) - pola wymagane

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Bielawski – Rehabilitacja, ul. Broniewskiego 21/163, 01-780 Warszawa, NIP: 525-231-05-99.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować uniemożliwieniem kontaktu.